IKUT Projekt

Az inzulin rezisztencia és cukorbetegség kezelésének farmakológiai lehetőségei


A Debreceni Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja által alkotott konzorcium keretében alakuló innovatív kutatói team a gyógyszertudomány területén olyan molekulák azonosítását és validálását kutatja, amelyek az új típusú gyógyszerfejlesztés előtt nyitnak utat. A projekt célja, hogy olyan molekulák kerüljenek szabadalmaztatásra, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség definitív gyógyításához szükséges gyógyszerek alapjait jelentik, és nem csak annak tüneti kezelésére szolgálnak.

A projekt költségvetése és futamideje:

Támogatás: 425 MFt
Saját forrás: 75 MFt
Futamidő: 2009. augusztus - 2012. január

Kutatócsoport: 20 kutató (ebből 4 külföldi), 4 PhD hallgató, 5 technikus

Konzorciumi partnerek:
Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék
Debreceni Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,
MTA Szegedi Biológiai Központ

A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program “Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása” című (TÁMOP 4.2.2.) konstrukció keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt kedvezményezettje:
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
06-52-411-717

 


Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatáskezelő Igazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45.
06-1-273-4250